OverlijdensRisico_verzHierbij wordt een kapitaal verzekerd dat wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde persoon binnen de looptijd van de polis.
Deze verzekering is van groot belang om na een overlijden de beschikking te hebben over een som geld om extra kosten mee te kunnen betalen of om de huur van de woning te kunnen blijven betalen, dan wel als aanvulling op een eventueel nabestaanden pensioen.


Denk daarbij ook dat vanaf 01-01-2015 de partnertoeslag voor de A.O.W. in zijn geheel komt te vervallen.