Levens VerzekeringenDoor de alsmaar verder terugtredende overheid met betrekking tot de A.O.W., het akkoord waardoor er een lager pensioen kan worden opgebouwd en het regelmatig korten van de pensioenuitkeringen door pensioenfondsen is het zeer verstandig om uw gedachten eens te laten gaan over uw eigen pensioenvoorziening.
Een belangrijk onderdeel hierbij is het nabestaandenpensioen bij het overlijden van iemand.


Jacobs Advies & Verzekeringen kan samen met u bekijken in hoeverre u een pensioentekort heeft en kan u adviseren bij de oplossing daarvan, waarbij de diverse mogelijkheden onder deze button worden aangegeven.